“Türkiye’de Nitelikli Aydınlatma” PANELİNDE NELER KONUŞULDU?

0
69553

18-19 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 12. Ulusal Aydınlatma Kongresi’nin son oturumunda gerçekleştirilen panelde, kongrenin bu yılki ana teması olan “Türkiye’de Nitelikli Aydınlatma” konusuna genel bir görüş oluşturma amaçlanmıştır. ATMK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil’in moderatör olduğu panelde Endüstri Ürünü Tasarımcısı Aysun Altındağ, İTÜNOVA Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil, Elektrik Mühendisi Sabri Günaydın ve Aydınlatma Tasarımcısı Y. Mimar Nergiz Arifoğlu panelist olarak yer almışlardır.

  1. “Eğitim ve İnsan Kaynağı” başlığı altında aşağıdaki görüşler ifade edilmiştir.

Aydınlatmanın çok disiplinli bir alan olduğu üzerinde durularak mühendislik, mimarlık, içmimarlık, endüstri ürünü tasarımı ve ilgili teknik eğitimin önemi vurgulanmıştır. Bu mesleklerin eğitim programlarında aydınlatmaya ilişkin bilgi aktarımında kurumlar arası farklılıklar olduğu belirtilerek, çalışanların hangi eğitim kurumunda hangi dersleri almış olduklarının önemli olduğunun altı çizilmiştir. Ar-Ge çalışmalarında yer alabilecek teknik bilginin, şantiyede montajı yapabilecek, projeyi okuyabilecek nitelikte elemanların yetiştirilmesinin gerekliliği belirtilmiştir.

  1. “Nitelikli Tasarım” konusunda, ürün tasarımı ve proje tasarımı ele alınmıştır.

Ürün tasarımında mekanik, ısıl, optik ve elektronik boyutların göz önüne alınmasının gerekliliği üzerinde durularak ürünün kullanılacağı yerin tasarım aşamasındaki önemi belirtilmiştir. Aydınlatma aygıtı tasarımında teknik ile estetiğin en uygun biçimde bütünleştirilmesine dikkat çekilerek ilgili standartlar gündeme getirilmiştir. Üreticilerin ürünlerini piyasaya sürmeden önce gerekli testleri yapmalarının gerekliliği ifade edilmiş, KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri üzerinde durularak Ar-Ge çalışmalarının önemi vurgulanmıştır.

Proje tasarımında işveren ve tasarım ofisi arasındaki diyaloğun önemine değinilerek; nitelikli tasarım için öncelikle standartlara, teknik gerekliliklere, aydınlatma tekniğine uygun tasarım yapılması gerektiği belirtilmiştir. Aydınlatma tasarımı teknik şartname taslağı TS 17165’ın önemine değinilmiştir. Aydınlatma tasarımında verilen hizmetin tasarım, projelendirme ve detaylı teknik özellik belirten şartname hazırlanma aşaması ile mesleki danışmanlık ve kontrol olmak üzere iki aşamalı olduğu belirtilerek, uygulamayı yürütmede de etkin ve yetkin bir ekibin gerekliliği üzerinde durulmuştur.

  1. “Dünya Standartlarında Üretim” konusunda panelistler üretim sürecinde tasarımcı ile üreticinin işbirliğinin önemini vurgulayarak ülkemize katkı sağlayacak teknolojik, yerli ve milli üretimin gerçekleştirilebilmesine ilişkin görüşlerini iletmişlerdir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 hedeflerine dikkat çekilerek akıllı şehir ve bina teknolojisi ile otomasyon sistemlerinin güncelliği vurgulanmıştır. Üreticilerin katalog hazırlama konusuna önem vermeleri, katalogların doğru teknik verileri içermesi gerektiği belirtilmiş ve bunun için de akredite laboratuvarların önemine değinilmiştir.

  1. “Satış ve Tüketici Bilinci” başlığı altında, ürün kataloglarının tüketiciyi bilinçlendirecek biçimde hazırlanmasının önemine dikkat çekilerek bu kapsamda laboratuvar ölçümlerinin gerekliliği belirtilmiştir.

Tasarımcı ile üretici firmanın katalog hazırlama, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde birlikte çalışmalarının yararları üzerinde durulmuştur. Satış personelinin bilgilendirilmesinin önemi belirtilmiştir. Pazarlama ve satış açısından ulusal ve uluslararası yarışmaların olumlu katkısına değinilmiştir.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz