TİCARİ SATIŞLARDA AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU

0
114

Zeynep ÖZMEN

I. TİCARİ SATIŞ KAVRAMI VE GENEL OLARAK TİCARİ SATIMLARDA AYIP HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER
Bir kimsenin mesleği gereği tekrar satıp kazanç elde etmek veya işletmesinin mesleki ihtiyacını karşılamak amacıyla mal satın alması ticari satıştır.

1.Ticari satışlardan kaynaklanan ayıp halinde Türk Ticaret Kanunu’nun 23. maddesi ve bu maddenin atfı ile Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Zira TTK m. 23,
“Bu maddedeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla, tacirler arasındaki satış ve mal değişimlerinde de Türk Borçlar Kanunu’nun satış sözleşmesi ile mal değişim sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır.
a) Sözleşmenin niteliğine, tarafların amacına ve malın cinsine göre, satış sözleşmesinin kısım kısım yerine getirilmesi mümkün ise veya bu şartların bulunmamasına rağmen alıcı, çekince ileri sürmeksizin kısmi teslimi kabul etmişse; sözleşmenin bir kısmının yerine
getirilmemesi durumunda alıcı haklarını sadece teslim edilmemiş olan kısım hakkında kullanabilir. Ancak, o kısmın teslim edilmemesi dolayısıyla sözleşmeden beklenen yararın elde edilmesi veya izlenen amaca ulaşılması imkânı ortadan kalkıyor veya zayıflıyorsa ya
da durumdan ve şartlardan, sözleşmenin kalan kısmının tam veya gereği gibi yerine getirilemeyeceği anlaşılıyorsa alıcı sözleşmeyi feshedebilir.
b) Alıcı mütemerrit olduğu takdirde satıcı, malın satışına izin verilmesini mahkemeden isteyebilir. Mahkeme, satışın açık artırma yoluyla veya bu işle yetkilendirilen bir kişi aracılığıyla yapılmasına karar verir. Satıcı isterse satış için yetkilendirilen kişi, satışa çıkarılacak malın niteliklerini bir uzmana tespit ettirir. Satış giderleri satış bedelinden çıkarıldıktan sonra artan para, satıcının takas hakkı saklı kalmak şartıyla, satıcı tarafından alıcı adına bir bankaya ve banka bulunmadığı takdirde notere bırakılır ve durum hemen alıcıya ihbar edilir.

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN DOSYAYI İNDİREBİLİRSİNİZ…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz