KÜMES AYDINLATMADA LED UYGULAMA

0
25175

Hüseyin REZAZAD
Grup İmaj Aydınlatma San. Tic. A.Ş.
AR-GE
huseyin.rezazad@grupimaj.com

Sinan İNGİN
Grup İmaj Aydınlatma San.Tic.A.Ş.
AR-GE
sinan.ingin@grupimaj.com

1. GİRİŞ

Canlılığın temel taşlarından biri olan ışık; akı değeri, spektrumu ve etki süresi açısından değerlendirildiğinde, yaşam koşullarının uyumluluğu üzerinde önemli bir inceleme alanı oluşturur. Elektromanyetik tayfın 300-800 nm dalgaboyu aralığı baz alındığında, birçok organizmanın kendine özgü etkileşim kapasitesi ve aktiviyeti olduğu görülmektedir. Bu durum kümes hayvanları için incelendiğinde, ışığın fiziksel niceliklerindeki değişimlerin çok yönlü etkilerinin olduğu fark edilmektedir.

Günümüzde tavuk yetiştiriciliği sektöründe inşa edilmiş kümeslerde, çoğunlukla yüksek basınçlı sodyum (HPS) ve flüoresan lambalar (CFL veya LFL) kullanılmaktadır. Bu lambaların kullanımı, kümeste yaşamını sürdüren tavukların ve çalışan personelin ortamı görebilmesi amaçlıdır ve belki de bu kişiler, kullanılan lambanın akkor lambaya göre avantajlarının ya da LED kaynaklara göre dezavantajlarının farkında bile olmayabilir. Oysaki her aydınlatma kaynağının kendisine özgü bir spektrumu vardır ve her spektrum her ortam için uygun değildir. Uzun süre derin mavi ışıkta kalmış bir insan gözünün, kişiye ne denli rahatsızlıklar vereceğinin açık olması, uygun bir örnekleme olacaktır.

Yazının Devamını indirebilirsiniz…